Hip Hop Dans Kursu

Hip hop Siyahi ve Latin Amerika kökenli Amerikalı gençler arasında yaygın bir yaşam biçimi , alt kültür ve popüler kültür. Kavram genellikle bu yaşam biçiminin aynı adla anılan müzik tarzını akla getirir. 70’li yılların sonlarında ABD – New York’un Bronx ve Brooklyn semtlerinde doğmuştur. Bazılarınca , gençliği depolitize etmek amacıyla özellikle yaratıldığı ve desteklendiği ileri sürülür. Gelir , eğitim ve kültür seviyelerin düşük olduğu Brooklyn ve Bronx gibi semtlerde doğması bu toplum sınıfının sisteme karşı tepkisi olarak da algılanabilir.

Amerikan kültürü’ne has bu akım , dünyanın diğer bölgelerinde de gençler arasında ilgi çekmektedir.

Hip Hop Dansı, 1970’lerde kimliğini tamamlayarak, önce Amerika’yı, sonra da tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır. Nesiller önce Afrika’dan kopartılan, bir mal gibi alınıp satılan siyahiler, Amerika’da adeta hayvanın da altında bir statüde yaşamaktaydı. Beyaz ırkın büyük dışlama, şiddet ve zulmüne maruz kalan Afrikalılar, kendi bölgelerinde müzik ve dansla varlıklarını sürdürmeye başladılar. Bir çeşit dışavuruş, fazla enerjinin, duyguların ve olanca isyanın yansıması olan hip-hop dansı, çok kısa sürede her kesim tarafından benimsendi. Böylelikle her ülkede çok sayıda Hip Hop Dans Kursu ortaya çıktı.

Sürekli dışlanmanın verdiği öfke ve çaresizlik, hip-hopun sert hareketlerinin de temelini oluşturdu. Sert ve keskin hareketler, ani dönüş ve zıplamalardan oluşan hip hop dansını izlediğinizde, bu öfkeyi çok rahatlıkla hissedebilirsiniz. Hayata karşı duruşlarını bu şekilde yansıtan bu insanlar, dansın haricinde devasa bir kültürü meydana getirmiş oldu. Bünyesinde dans, graffiti adı verilen duvar yazıları, hızlı ve tempolu müziğe eşlik eden sözlerden oluşan Rap müzik, DJ ve MC’lik gibi pek çok alt kültüre dağılan hip hop, kısa süre içerisinde hem Amerika’da hem de Dünya genelinde bir çeşit muhalefet aracı haline geldi.

Hip Hop Dans Kursu, bu anlamda yeni bir kültüre kendini açan, bu isyan ateşinden doğan enerjiye kendini kaptırmak isteyen herkese kapılarını açıyor. Büyük, küçük, kadın ve erkek hiç fark etmez, Hip Hop kültürü içerisinde herkes kendisine bir yer bulabilir. Özellikle küçük çocuklarda fazla enerjinin deşarj edilmesine yardımcı olan hip hop dansı, velilerin de öncelikli tercihi haline gelmiş durumda.

.